Maatilatalouden hinnasto (myös neulaset ja rehut)

Alla olevien analyysien hinnat ovat yhden näytteen hintoja eivätkä sisällä tilauskohtaisia kuluja ellei toisin ole mainittu. PT sisältää kalkitussuosituksen. Hinnat ovat voimassa 8.4.2019 alkaen.

ViljavuustutkimuksetALV 0%ALV 24%
Viljakasvit: PT + Cu, Zn, Mn 23,40 29,02
Öljykasvit, peruna: PT + Cu, Zn, Mn, B 27,50 34,10
Nurmikasvit, sokerijuurikas: PT + Cu, Zn, Mn, Na 27,50 34,10
Ravinnetilatutkimus: PT + Cu, Zn, Mn sekä ravinnereservit Ca, K, P, Mg 49,30 61,13
Vihannekset, marjat: PT + Cu, Zn, Mn, B, NO3 -N 44,90 55,68

Laaja ravinnetilatutkimus:

• PT
• Kok-N varanto, C/N suhde, N vapautumiskapasiteetti, Kok-S varanto, C/S suhde, S vapautumiskapasiteetti, P-, K-, Ca-, Mg- ja Na- kasville käyttökelpoinen varanto, S-, P-, K-, Ca-, Mg- kasville käytettävissä oleva

• Maan tarpeenmukainen lannoitus, orgaanisen aineen tase, KVK rakennekolmio, maan murenemis- ja liettymistaipumus, tuulieroosioriski, maalajikolmio, pF- käyrä
• pH, maan orgaaninen hiili, orgaaninen aines, kokonaiskalsium (CaCO3), maan lajitekoostumus (savi, hiesu, hiekka), hieno hiekka (M50), KVK, emäskyllästys% (KVK), Ca- kyllästys%, Mg- kyllästys%, K- kyllästys%, Na- kyllästys%, H- kyllästys%, Al- kyllästys%, johtokyky
• Soil life =(maan mikrobiologinen aktiivisuus, bakteerien kokonaismassa, sieni/bakteeri suhde)

83,00 102,92

Maan kasvukunto: 

• Kok-N varanto, C/N suhde, N vapautumiskapasiteetti, Kok-S varanto, C/S suhde, S vapautumiskapasiteetti, P-, K-, Ca-, Mg- ja Na- kasville käyttökelpoinen varanto, S-, P-, K-, Ca-, Mg- kasville käytettävissä oleva
• Maan tarpeenmukainen lannoitus, orgaanisen aineen tase, KVK rakennekolmio, maan murenemis- ja liettymistaipumus, tuulieroosio riski, maalajikolmio, pF- käyrä
• pH, maan orgaaninen hiili, orgaaninen aines, kokonaiskalsium (CaCO3), maan lajitekoostumus (savi, hiesu, hiekka), hieno hiekka (M50), KVK, emäskyllästys% (KVK), Ca- kyllästys%, Mg- kyllästys%, K- kyllästys%, Na- kyllästys%, H- kyllästys%, Al- kyllästys%, johtokyky

• Soil life =(maan mikrobiologinen aktiivisuus)

61,50 76,26

Kotipuutarha-analyysi (sis. tulkinnan): maalaji, multavuus, pH, johtoluku, Ca, K, P, Mg, S ja NO3 -N

37,00 45,88

Laaja kotipuutarha-analyysi (sis. tulkinnan): maalaji, multavuus, pH, johtoluku, Ca, K, P, Mg, S ja NO3 -N, Cu, Mn, Zn, B, tulkinta

57,00 70,68
- Kalkitus- ja lannoitusohjeet näytettä ja kasvilajia kohti 23,50 29,14
Perustutkimus (PT): Maalaji, multavuus, pH, johtoluku, Ca, K, P, Mg, S, kationinvaihtokapasiteetti (laskennallinen) 12,30 15,25
Erityisanalyysit ja yksittäismäärityksetALV 0%ALV 24%
Hivenravinteet yksittäin PT:n yhteydessä: B, Na, Cu, Zn tai Mn €/kpl 7,30 9,05
Ravinnereservit: Ca, K, P, Mg 26,00 32,24
Reservikalium 20,10 24,92
Seleeni maasta 37,50 46,50
Nitraattityppi 18,00 22,32
Liukoinen typpi maasta 22,90 28,40
Raskasmetallit maasta (MMM 539/2006): As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 98,00 121,52
Multavuuden määritys hehkutushäviönä 9,90 12,28
Kalkitus- ja lannoitusohjeetALV 0%ALV 24%
 näytettä ja kasvilajia kohti 23,50 29,14
Lanta-analyysitALV 0%ALV 24%
Laaja lanta-analyysi: kok.N, liuk.N, Ca, P, K, Mg, Na, Cu, Mn, Zn, B, kuiva-aine-%, til.paino 82,00 101,68
Lanta-analyysi (VNa 1250/2014): kok.N, liuk.N, P, K, kuiva-aine-%, til.paino 64,00 79,36
Teknisesti käsitelty lanta: kokonaistyppi (N), vesiliukoinen typpi, kokonaisfosfori (P), vesiliukoinen fosfori,
kokonaiskalium (K), kosteus, tilavuuspaino, orgaaninen aines hehkutushäviönä
127,50 158,10
Lannan käyttösuositus näytettä ja kasvilajia kohti 40,00 49,60
RehuanalyysitALV 0%ALV 24%
Laaja rehuanalyysi (teoll. rehut ja sivutuotteet, sikojen liemirehut): kuiva-aine-%, raakavalkuainen, tuhka, raakarasva, raakakuitu 59,50 73,78
Suppea rehuanalyysi (rypsipuriste, aperehut, viljaseokset): kuiva-aine-%, raakavalkuainen, raakakuitu, rehuarvot 45,40 56,30
Laaja kivennäisanalyysi: Ca, P, K, Mg, Na, Cu, Mn, Zn, Fe, K/(Ca+Mg) 45,40 56,30
Kivennäisanalyysi: Ca, P, K, Mg, Na, K/(Ca+Mg) 30,60 37,94
NDF, seleeni tai rikki €/kpl 36,00 44,64
Lisäksi teemme rehuista mm. seuraavia analyysejä: tärkkelys, ADE vitamiinit, hometoksiinit, aminohappokoostumus, mikrobiologinen ja hygieeninen laatu
NIR-rehuanalyysit märehtijöilleALV 0%ALV 24%
Säilörehupaketti: kuiva-aine, raakavalkuainen, tuhka, raakarasva, raakakuitu, NDF-kuitu, sokeri, orgaanisen aineen sulavuus, D-arvo, pH, käymislaatu (ammoniakkityppi, maito- ja etikkahappo), tärkkelys yleisimmistä kokoviljasäilörehuista, rehuarvot (ME, ry-arvo, OIV, PVT, syönti-indeksi, ME-indeksi, arvosana) 44,80 55,55
Laaja säilörehupaketti: kuiva-aine, raakavalkuainen, tuhka, raakarasva, raakakuitu, NDF-kuitu, NDF:n sulavuus, ADF-kuitu, ADL-ligniini, orgaanisen aineen sulavuus, D-arvo, sokeri, Cl, nitraatti, tärkkelys yleisimmistä kokoviljasäilörehuista, pH, käymislaatu (ammoniakkityppi, liukoinen raakavalkuainen % rv:stä, maito-, etikka-, propioni- ja voihappo), rehuarvot (ME, ry-arvo, OIV, PVT, syönti-indeksi, ME-indeksi, arvosana), Pötsipuntari-tulkinta 65,00 80,60
Heinäpaketti (soveltuu myös korjuuaika-/raaka-ainenäytteille): kuiva-aine, raakavalkuainen, raakakuitu, NDF-kuitu, sokeri, D-arvo, rehuarvot 22,90 28,40
Laaja kivennäispaketti rehuanalyysin yhteydessä: Ca, P, K, Mg, Na, S, Cu, Mn, Zn, Fe 30,00 37,20
Suppea kivennäispaketti rehuanalyysin yhteydessä: Ca, P, K, Mg, Na 20,00 24,80
Seleeni 36,00 44,64
Lisähivenpaketti: Se, I, Co, Mo, B 46,00 57,04
Rehuvilja-analyysi (NIR): hehtolitrapaino (ohran, kauran, vehnän, rukiin kuivatut jyvät), kosteus, raakavalkuainen, raakakuitu, NDF-kuitu, iNDF, raakarasva, sokeri, tärkkelys, orgaanisen aineen sulavuus, rehuarvot 39,90 49,48
Hevostenrehuanalyysit: Korsirehut, viljatALV 0%ALV 24%
Heinäpaketti (NIR) (soveltuu myös korjuuaika-/raaka-ainenäytteille): kuiva-aine, raakavalkuainen, raakakuitu,
NDF-kuitu, sokeri, D-arvo, rehuarvot
22,90 28,40
Säilörehupaketti (NIR): kuiva-aine, raakavalkuainen, tuhka, raakarasva, raakakuitu, NDF-kuitu, sokeri, orgaanisen aineen sulavuus, D-arvo, pH, käymislaatu (ammoniakkityppi, maito- ja etikkahappo), tärkkelys yleisimmistä kokoviljasäilörehuista, rehuarvot (ME, ry-arvo, OIV, PVT, syönti-indeksi, ME-indeksi, arvosana) 44,80 55,55
Rehuvilja-analyysi (NIR) hehtolitrapaino (ohran, kauran, vehnän, rukiin kuivatut jyvät), kosteus, raakavalkuainen, raakakuitu, NDF-kuitu, raakarasva, sokeri, tärkkelys, orgaanisen aineen sulavuus, rehuarvot 39,90 49,48
Laaja kivennäispaketti: Ca, P, K, Mg, Na, S, Cu, Mn, Zn, Fe 30,00 37,20
Suppea kivennäispaketti: Ca, P, K, Mg, Na 20,00 24,80
Metsäanalyysi (neulaset)ALV 0%ALV 24%
Neulasanalyysi: N, Ca, P, K, Mg, B, Cu, Mn, Zn, suositus 61,80 76,63
Kasvianalyysit (myös Yara Megalab)ALV 0%ALV 24%
Laaja kasvianalyysi (marjat, perunat, vihannekset, nurmikasvit) N, P, Ca, K, Mg, B, S, Fe, Cu, Mn, Zn 47,00 58,28
Kasvianalyysi (viljat, öljykasvit): N, P, K, B, Mn, S 35,00 43,40
Kylvösiemenen itävyys (ei kaupalliseen käyttöön)ALV 0%ALV 24%
Viljan siemenen itävyys, peittaamaton 52,30 64,85
Viljan siemenen itävyys, peitattu 52,30 64,85
Siementen itävyys, ml. palkokasvit, peittaamaton 58,20 72,17
TARVIKKEETALV 0%ALV 24%
Maanäytteenottokaira 49,00 60,76
Maanäyterasiat (15 kpl nippu) 0,00 0,00
Lantapurkki 0,00 0,00
TOIMITUSEHDOTALV 0%ALV 24%
Tilauskohtaiset kulut

Käsittelykulu

Tilauslaarin kautta tilattaessa (sähköinen tilaus)

14,00

9,00

17,36

11,16

Tulokset ja lasku s-postilla ilman salausta

Paperiversioiden postitus (viljavuuskartallisten tilausten postitus veloituksetta)

0,00

4,90

0,00

6,08

Tulokset viljavuuskartalla, aloitusmaksu 29,00 35,96
+ näytepisteet €/näyte 0,65 0,81
Postitus asiakaspalautuksena (Eurofins Viljavuuspalvelun sopimusnro 601255)  8,50 10,54
Analyysitulosten normaalit toimitusajat ovat:
• viljavuustutkimukset 3 viikkoa
• lanta-analyysit 3 viikkoa
• kemialliset rehuanalyysit 2 viikkoa
• NIR-rehuanalyysit 3-4 työpäivää, paitsi seleeni ja lisähivenpaketti 3 viikkoa
Kiireellinen tutkimus, hinta + 50 %
• viljavuustutkimukset ja lanta-analyysit: tulokset 10 arkipäivässä
Tutkimus erikoispikana, hinta + 100 %
• viljavuustutkimukset: tulokset 5 arkipäivän kuluessa näytteiden saapumisesta

Näytteenottokustannukset eivät sisälly tutkimushintoihin.
Tulokset siirretään Tuloslaariin www.tuloslaari.fi.
Tilauksiin sovelletaan Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:n yleisiä ehtoja, jotka löytyvät www.eurofins.fi/agro/hinnastot.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

(6.6.2017 mennessä saapuneiden näytteiden tulokset ovat edelleen ladattavissa Suomen Ympäristöpalvelun Tulospalvelusta.)

TARVITTAVAT NÄYTEMÄÄRÄT
Maa
• viljavuustutkimus 0,4 litraa (täysi rasia) tai 1 litra turvetta, liukoinen typpi (oma rasia maata)
• laaja ravinnetilatutkimus 0,8 litraa (2 rasiallista)

Lanta, virtsa, puristeneste 1 l
Kuivaheinä, olki 2 l
Säilörehu 2 l
Vilja, väkirehu, rypsi 2 l
Seos- ja liemirehut 2 l
Kasvit 200 g
Neulaset 200 g
Kotipuutarhanäyte 0,5 l
Näytteen n:o Lohkon tunnus / tunnukset Lohkon nimi Näytteen-
ottopäivä
Karttapiste Maalaji Multavuus
allkiss.net
Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja