Lanta-analyysi

Lannan analysointi

Karjanlanta on erittäin arvokasta lannoitetta, minkä vuoksi sen säännölliseen analysointiin kannattaa panostaa. Liukoisen typen
ja kokonaistypen ja kokonaisfosforin analysointi on teetettävä valtioneuvoston asetuksen 1250/2014 mukaan vähintään viiden vuoden välein. Kattavampi analyysi kannattaa kuitenkin teettää tätä useamminkin, mikäli esimerkiksi karjan ruokinnassa tai lannan käsittelytavassa tapahtuu oleellisia muutoksia.

Lannan taloudellinen hyödyntäminen edellyttää, että näytteestä tutkitaan nitraattidirektiivin edellyttämien liukoisen typen ja kokonaistypen pitoisuuksien lisäksi vähintään kokonaisfosfori- ja -kalium (Lanta 1). Myös muiden pääravinteiden (Ca ja Mg) ja hivenravinteiden (Cu, Mn, Zn, Na ja B) tutkiminen antaa arvokasta lisätietoa lannoituksen suunnitteluun (Lanta 2). Parhaimmillaan lannan hivenravinnesisältö on taloudellisesti merkittävä, vastaten tyypillisillä lannan levitysmäärillä jopa 30 - 50 % tavallisessa hivenravinnelannoituksessa käytetyistä hivenravinnemääristä.

Ympäristökorvausjärjestelmässä esitettyjä keskimääräisiä lannan ravinnearvoja ei kannata käyttää lannoituksen suunnittelussa, koska todelliset ravinnepitoisuudet voivat olla puolta pienempiä tai jopa kaksinkertaisia verrattuna keskiarvoihin. Kun laskennassa käytetään lannan todellisia ravinnepitoisuuksia, voidaan täydennyslannoitus suorittaa aina viljeltävän kasvin tarvetta sekä sadon hyvää laatua ja määrää silmällä pitäen optimaalisesti. Näin vältetään täydennyslannoituksen yli- tai alimitoituksesta aiheutuvat suorat taloudelliset menetykset ja turvataan kasvuston tasainen ravinteiden saanti. Tämä näkyy tuotettujen rehujen hyvänä kivennäistasapainona, mikä puolestaan parantaa kotieläinten hyvinvointia ja tuotantokykyä.


Näytteen n:o Lohkon tunnus / tunnukset Lohkon nimi Näytteen-
ottopäivä
Karttapiste Maalaji Multavuus