Metsäanalyysit

Neulas- ja lehtinäytteet

Neulasnäytteet kerätään joulukuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana. Lepovaiheessa otettu neulasnäyte kuvaa parhaiten puun todellista ravinnetilaa. Laboratorioon lähetetään noin 200 g neulasia. Lehtipuista näytteet otetaan elokuussa ennen kuin lehdet kellastuvat. Elokuussa kasvu on jo loppunut, mutta ravinteiden siirtyminen lehdistä oksiin ei ole vielä alkanut. Neulasanalyysi sisältää seuraavat määritykset: kalium, kalsium, magnesium, fosfori, typpi, boori, mangaani, sinkki, kupari.

Näytteenotto-ohjeet

Laboratorioon toimitettava näyte otetaan ns. kokoomanäytteenä tutkittavan kuvion 5 - 10 valtapuun eteläpuolen ylimmistä oksankiehkuroista. Jokaisesta puusta taitetaan 1 - 2 oksankärkeä siten, että näytteeseen tulee ainoastaan viimeisintä vuosikasvua. Sairaista metsistä osanäytteet kerätään alueen terveimmistä puista. Näytteitä ei pestä eikä kuivata.


Neulasnäytteet voidaan kerätä pystypuiden lisäksi myös samana talvena harvennuksessa kaadetuista puista. Tällöin on varmistettava, että puut kuuluvat vallitsevaan latvuskerrokseen.


Lehtipuiden näytteenotossa näytteeseen otetaan puusta latvuksen yläosasta 50-100 lehteä uusien vuosikasvaimien puolivälistä eteläpuolelta puuta. Lehtinäytepussiin ei panna rankoja mukaan, vaan pelkkiä lehtiä.


Taimikosta näytteet voidaan kerätä puukon tai oksasaksien avulla. Varttuneemmassa puustossa käytetään varrellista oksaleikkuria, oksasahaa tai teräskoukkua, jolla oksa voidaan nykäistä irti rungosta. Suurilla puilla näytteitä on otettu myös pienoiskiväärillä tai haulikolla. Kunkin näyte-erän oksat laitetaan puhtaaseen paperipussiin ja lähete kosteudelta suojaan muovipussiin.

 


Neulasanalyysi, tutkimustilauslomake (tulostettava/täytettävä)


 

Metsämaanäytteet

Metsämaa-analyysiä voidaan käyttää täydentämään neulasanalyysiä. Metsämaa-analyysillä voidaan selvittää metsän ravinnetila myös seuraavissa tapauksissa:

• Alueella ei ole puustoa, esim. päätehakkuualueet tai metsitettävät pellot

• Puusto on niin sairasta, että neulasanalyysin tulos on epävarma

Osanäytteitä otetaan kuviolta tai 0,5 ha alalta noin 10 kohdasta sankoihin. Näytteenottokohdat valitaan siten, että näyte olisi mahdollisimman edustava. Kun kaikki osanäytteet on otettu, sekoitetaan sangon sisältö ja seosta otetaan näyterasiaan noin 0,5 litraa.


Kangasmaat: Kangasmaalla kivennäiskerros erottuu selvästi humuskerroksesta. Kummastakin osasta otetaan oma näyte. Näytteenottokohdasta poistetaan ensin karike ja pintakasvillisuus. Tämän jälkeen maahan kaivetaan pieni kuoppa, jonka yksi seinä on pystysuora. Pystysuorasta reunasta otetaan lapiolla noin 20 cm syvyyteen ulottuva tasapaksu maaviipale, jossa on
sekä humusta että kivennäismaata. Humusosa otetaan erilleen ja humukseen tarttunut kivennäismaa poistetaan. Humusnäyte pannaan muovisankoon. Kivennäismaaosasta otetaan 10 cm maakerrosta edustava kaistale, joka laitetaan toiseen muovisankoon.

Jos humuskerros on sekoittunut kivennäismaan kanssa, erillistä humusnäytettä ei oteta. Silloin jokaisesta näytteenottopisteestä otetaan vain yksi näyte, joka ulottuu 15 cm syvyydelle maan pinnasta. Pintakasvillisuus ja karike poistetaan. Näytteitä kerätään vähintään 10 kohdasta 0,5 ha:n aluetta kohti muovisankoon ja osanäytteet sekoitetaan huolellisesti.


Turvemaat: Turvemaista näyte otetaan siten, että ensin pinnasta poistetaan kenttäkerroksen kasvillisuus (varvut,sarat, tupasvillat tms.) sekä karike. Tämän jälkeen poistetaan vielä elävä sammalkerros sekä 5 cm:n paksuudelta pintaturvetta. Näyte otetaan 5-15 cm:n kerroksesta.

Näytteenootto onnistuu parhaiten lapiolla. Näytteet otetaan samoin kuin kangasmailta: 10 osanäytettä / 0,5 ha, näytteet sekoitetaan sangossa ja otetaan rasiaan noin 0,5 litraa. Ojasta nostettua maata on vältettävä. Sanko on syytä puhdistaa ennen uuden yleisnäytteen ottamista.

 

Metsitettävät pellot

Mikäli kysymyksessä on metsitettävä pelto, menetellään siten, että kivennäiskerroksesta otetaan näyte kyntökerroksesta
samalla tavoin kuin kangasmaalta. Jos kysymyksessä on suopelto, menetellään kuten näytteitä otettaisiin turvemailta.

 


Metsämaa-analyysin sähköinen tilauslomake


Neulasanalyysi, tutkimustilauslomake (tulostettava/täytettävä)


Lähetä näytteesi osoitteeseen: Eurofins Viljavuuspalvelu, Asiakaspalautussopimus 601255, Graanintie 7, 50190 MIKKELI 

 

Näytteen n:o Lohkon tunnus / tunnukset Lohkon nimi Näytteen-
ottopäivä
Karttapiste Maalaji Multavuus
allkiss.net
Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja