Näytteenottotarvikkeet

Toimitamme näytteenottokairat, näyterasiat ja -purkit, näytteenotto-ohjeet yms. tarvikkeet maatalouskauppojen ja maaseutusihteereiden kautta. Kysy maaseutusihteeriltäsi tai lähimmästä maatalouskaupastasi purkeista ja rasioista sekä kairan lainaamisesta. Myös neulasanalyysipusseja on saatavilla joistakin Metsänhoitoyhdistyksistä. Kaikki nämä materiaalit voit tilata myös soittamalla tai lähettämällä meille tilauksen sähköpostilla. Lomakkeet ovat myös mahdollista tulostaa sivuiltamme.


Näytteiden ottaminen


Viljavuusnäytteiden otto ja lähettäminen

Kotipuutarhan viljavuustutkimuksen näytteenotto-ohje

 

Lantanäytteen ottaminen

Riippumatta siitä, onko kyseessä liete-, virtsa- tai kuivikelantanäyte tulisi laboratorionäyte kerätä aina mahdollisimman
monesta osanäytteestä. Osanäytteet otetaan kompostoidusta, sekoitetusta tai ilmastetusta lannasta juuri kun se on valmista levitettäväksi pellolle. Näin lannasta saadaan mahdollisimman hyvin tutkittavaa lantaerää edustava näyte analysoitavaksi. Suositeltava määrä näytettä on yksi litra, mikä koskee niin kiinteää kuin nestemäistäkin näytettä.

Kuivikelannasta näytteet voidaan ottaa lapiolla, talikolla tai näytekairalla. Osanäytteet yhdistetään puhtaassa muoviämpärissä huolellisesti sekoittaen. Ennen laboratorionäytteen siirtämistä näytepurkkiin on syytä aina varmistaa, että kuivikkeen osuus näytteessä on sama kuin tutkittavassa lantaerässä.

Lietteestä ja virtsasta näytteen saa parhaiten otettua riman päähän kiinnitetyllä pienellä noin 1 dl vetoisella muoviastialla,
lannan sekoitus- tai levitysvaiheessa. Osanäytteitä kannattaa yhdistää näytepurkkiin 7 - 9 kappaletta. Näytepurkit pakataan huolellisesti täytetyn tilauskaavakkeen kanssa pahvilaatikkoon ja lähetetään mahdollisimman pian analysoitavaksi osoitteella: Suomen Ympäristöpalvelu, Sammonkatu 8, 90570 Oulu.


Kasvinäytteen ottaminen

Lehtinäytteet voi ottaa milloin tahansa kasvukauden aikana. Neulasnäytteen otossa kannattaa ottaa yhteys paikalliseen metsäneuvojaan. Tutkittavalta alueelta kerätään osanäytteitä, joista varsinainen laboratorionäyteä muodostuu. Näytteitä
ei saa pestä. Tarvittava näytemäärä on noin 100 - 200 g riippuen kasvista ja kosteuspitoisuudesta. Näytteet pakataan
ilmatiiviisti joko näyterasiaan tai muovipussiin. Pakkaukseen merkitään näytenumero ja toimitetaan mahdollisimman pian laboratoriolle analyysejä varten.


Neulasnäytteen ottaminen

Neulasnäytteet otetaan talvella maan ollessa jäässä. Suositeltavin näytteenottoaika ajoittuu joulukuun alun ja maaliskuun
lopun välille. Kasvukaudella näytteitä ei kannata ottaa, koska tällöin neulasten ravinnepitoisudet voivat vaihdella runsaastikin estäen tulosten täysimääräisen hyödyntämisen. Laboratorioon toimitettava näyte otetaan ns. kokoomanäytteenä tutkittavan kuvion 5 - 10 valtapuun eteläpuolen ylimmistä oksankiehkuroista. Jokaisesta puusta taitetaan 1 - 2 oksankärkeä siten, että näytteeseen tulee ainoastaan viimeisintä vuosikasvua. Sairaista metsistä osanäytteet kerätään alueenterveimmistä puista.


Näytteitä ei saa pestä eikä kuivata. Sopiva näytemäärä luotettavaa analyysiä varten on noin 200 -300 g.


Näytteet tutkittavaksi

Näytteiden tuonti: Näytteet saa tutkittavaksi tuomalla ne laboratorioon Kaijonharjun kaupunginosaan Ouluun.

Näytteiden postitus: Näytteiden lähettäminen käy vaivattomasti postin valmiiksi maksetulla sopimuspalvelun osoitekortilla, jonka löydät vuoden 2008 ja tätä uudemmalla hinnastolla varustetuista purkeista ja rasiapakkauksistamme. Maksat siis postimaksun 8,50 € + alv.(riippumatta lähetyksen painosta) vasta laskun yhteydessä.

Noutopalvelu: Osa Pohjanmaan maatalouskauppiaista tarjoaa keväisin ja syksyisin Suomen Ympäristöpalvelun maksutonta noutopalvelua.


Tiedustele noutopalvelua meiltä tai lähimmältä maatalouskauppiaalta.

 

 
 
Näytteen n:o Lohkon tunnus / tunnukset Lohkon nimi Näytteen-
ottopäivä
Karttapiste Maalaji Multavuus