Rehunäyte

Rehunäytteitä otetaan kotoisista rehuista vuosittain, tasapainoista ruokinnan suunnittelua varten. Rehuanalyysillä saadaan selville ravinnepitoisuudet, rehuarvot (halutuille eläinryhmille), tarvittaessa myös sokeripitoisuus sekä mikrobiologinen laatu (kokonaisbakteerit, hiivat ja homeet). Kemiallisella rehuanalyysillä voidaan tutkia erilaisia rehuja, kuten ape- ja liemirehuja, rypsiä, perunaa, härkäpapua jne. Myös hometoksiinimääritykset tai vitamiinimääritykset rehuista kuuluvat valikoimaan.

NIR-rehuanalysointi

Kotoiset rehut, heinä, säilörehu ja säilöheinä soveltuvat hyvin tutkittavaksi NIR-analytiikalla. Tilaussaatteella on ilmoitettava eläinlaji sekä rehun taustatiedot rehuarvojen laskentaa varten. Analyysitulokset toimitetaan asiakkaalle tulospöytäkirjalla, jossa on huomioitu eläinryhmän mukainen rehuarvolaskenta. Laajaan säilörehupakettiin kuuluu Silage Manager -tulkinta, joka antaa tarkempaa tietoa rehun laadusta sekä viljelytekniikkaan liittyvistä muutostarpeista ja suosituksista. Eläinten terveydelle tärkeät kivennäis- ja hivenmääritykset kannattaa tilata samalla, kun näytteestä tehdään normaali NIR-rehuanalyysi.

Hevosten rehut

Hevosten rehuille on oma rehuanalyysivalikoimansa. Rehuanalyysiä (NIR) voidaan täydentää kivennäismäärityksillä sekä mikrobiologisilla määrityksillä. Rehearvolaskenta tehdään hevosille, samoin tulkinta mikrobiologisesta laadusta.

Analyysipakettien sisällöt löytyvät HINNASTOSTAMME.

Näytteen n:o Lohkon tunnus / tunnukset Lohkon nimi Näytteen-
ottopäivä
Karttapiste Maalaji Multavuus