Viljavuustutkimukset

Maan todellinen ravinnetila selviää viljavuustutkimuksella

Analysoimme laboratoriossamme vuosittain kymmeniä tuhansia maanäytteitä. Tulokset ovat olleet perustana lannoitus- ja kalkitussuunnitelmia tehtäessä, jolloin asiakkaamme ovat järkeistäneet lannoitusta sekä nostaneet peltojen ja puutarhojen tuottavuutta. Tavallisessa peltoviljelyssä maanäytteet tulisi ottaa vähintään 3-5 vuoden välein. Ympäristökorvausjärjestelmän mukaan näytteenottoväli ei saa ylittää 5 vuotta. Tilauskaavakkeen täyttö TÄÄLTÄ.

Viljavuustutkimus sisältää yleisimmin perustutkimuksen ja hivenaineet valintasi mukaan. Perustutkimukseen kuuluvat maalaji ja multavuus, happamuus (pH), johtoluku (JI), fosfori (P), kalsium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K) ja rikki (S). Perustutkimusta voit täydentää lisämäärityksillä oman tarpeen mukaan. Tärkeimpiä lisämäärityksiä ovat kupari (Cu), sinkki (Zn), mangaani (Mn), boori (B), nitraattityppi (N), natrium (Na) ja seleeni (Se). Hivenaineet (natrium, kupari, mangaani, sinkki, boori) on ryhmitelty paketeiksi, mutta voit myös halutessasi valita yksittäisiä analyyseja. 

 


 Hinnastoon TÄÄLTÄ


Viljavuustutkimuksen tulkintaohjeet


 

Viljavuusnäytteiden otto

Milloin näytteet?

Maanäytteitä voi periaatteessa ottaa aina, mikäli maan vahva routaantuminen ei sitä estä. Parhaat ajankohdat ovat kuitenkin aikainen kevät ennen lannoitusta ja syksy sadonkorjuun jälkeen. Mikäli näytteet otetaan kasvukaudella, tulee varoa vuotuislannoituksen joutumista näytteeseen. Kasvukaudella näyte on otettava siis tarkasti lannoitusrivien välistä. Nurmilta näytteet voi ottaa joko ennen kevätlannoitusta tai kesällä niiton jälkeen ennen uusintalannoitusta.

 

Mitä tarvitset?

1. Maanäyterasiat ja vedenkestävä tussi

2. Tutkimustilauskaavake

3. Näytteenottosuunnitelma

4. Näytteenottokaira tai lapio

 

Mistä näytteet ?

Aluksi tehdään suunnitelma näytteenottopaikoista ja merkitään paikkoja vastaavat näytenumerot muistiin. On erittäin tärkeää varmistaa se, että näytteet pystytään myöhemmin paikallistamaan pellolla yksiselitteisesti. Parhaiten paikat saa muistiin merkitsemällä näytteenottopisteet peltokarttaan tai käyttämällä hyväksi vanhan viljavuuskartan näytenumerointia. Näytteisiin on liitettävä lohkotiedot.

Suositeltava näytteenottotiheys on 1 näyte / 1 - 3 ha, erikoiskasvien viljelyssä (avomaan vihannesviljely) vielä tätä tiheämpi
(1 - 3 näytettä / ha). Mikäli maalaji vaihtuu lohkon sisällä, on eri maalajialueilta syytä ottaa omat erilliset näytteensä. Vähimmäisvaatimus tasalaatuisilla lohkoilla on 1 näyte / 5 ha.

Näyte kootaan vähintään 7 - 8 osanäytteestä niin, että ne edustavat tasaisesti koko lohkoa. Osanäytteiden otossa voi tilanteesta riippuen käyttää hajapiste- tai linjanäytemenetelmää. Hajapistemenetelmää kannattaa käyttää pienillä lohkoilla ja tilanteessa, jossa alue tutkitaan ensimmäistä kertaa.

 

Miten näytteet otetaan?

Näytteet otetaan joko kairalla tai lapiolla koko muokkauskerroksen syvyydeltä. Otetaanpa näytteet sitten lapiolla tai kairalla on syytä aina tarkistaa, ettei varsinaisessa laboratorionäytteessä ole roskia, kiviä tai pohjamaata. Nurminäytteistä kannattaa poistaa lisäksi noin 2 cm pintamaata.

Lapiolla osanäyte leikataan pystysuorasti 20 cm syvän kuopan reunasta 2 cm paksuna kaistaleena. Maakaistaleet sekoitetaan puhtaassa ämpärissä ja pakataan näyterasioihin. Käyttäessä näytteenottokairaa osanäytteet voi laittaa suoraan rasioihin. Tutkimusta varten näyterasian tulisi olla lähes täynnä maata, mielellään 3/4 rasian tilavuudesta.

Sulje rasiat huolellisesti ja merkitse rasiat selkeästi juoksevalla numerolla käyttäen vedenkestävää tussia (merkintä sekä rasian kylkeen että kanteen).

 

Tilauskaavakkeen täyttö

Analyysitilauksen voi tehdä rasioiden mukana toimitetulla lomakkeella. Merkitse näytenumeroita vastaavat lohkotunnukset ym. mahdolliset lisätiedot ja valitse haluamasi analyysit sekä tulostusmuoto (kartta, cd jne.). Mikäli haluat lannoitus- ja kalkitussuosituksen, on viljeltävät kasvit ja lajikkeet myös mainittava kaavakkeessa. Tilauskaavakkeen täyttö TÄÄLTÄ.

 

Näytteiden lähettäminen

Pakkaa rasiat numerojärjestyksessä pahvilaatikkoon ja varmista, etteivät rasioiden kannet pääse irtoamaan kuljetuksen aikana. Laatikkoon jäävä tyhjä tila kannattaa täyttää pehmusteilla esim. sanomalehtipaperilla. Huom! Mikäli haluat karttatulosteen, muista laittaa näytenumeroilla varustettu kartta lähetykseesi mukaan (muutoin karttaa ei tarvita). Tilauskaavake ja mahdolliset kartat on hyvä suojata muovipussilla matkan ajaksi.

Lähetä paketti osoitteeseen: Suomen Ympäristöpalvelu, Sammonkatu 8, 90570 Oulu. Näytteiden lähettäminen on edullisinta rasiapakkauksessa olevalla sopimuspalvelun osoitekortilla tai postista saatavalla asiakaspalautuksen osoitekortilla (lähetyksen painosta riippumatta 8,50 euron (alv 0%) postimaksu analyysityön laskun yhteydessä).

Viljavuustutkimusten tulokset toimitetaan kirjepostina sekä sähköisesti www.tuloslaari.fi. Tuloslaarissa tulokset löytyvät sekä pöytäkirjoilla että siirtotiedostoina viljelynsuunnitteluohjelmiin vientiä varten. Lasku lähetetään tulosten mukana.

 

Näytteen n:o Lohkon tunnus / tunnukset Lohkon nimi Näytteen-
ottopäivä
Karttapiste Maalaji Multavuus