Yritysesittely

Suomen Ympäristöpalvelu on Oulussa toimiva vuonna 1996 perustettu laboratorio. Vuonna 2017 Eurofins Viljavuuspalvelu Oy sekä Suomen Ympäristöpalvelu ovat yhdistyneet Eurofins Agro tuotenimen alle. Yritys tarjoaa monipuolisia analyysipalveluja maa- ja metsätaloudelle. Eurofins Agrolta markkinoiden kattavimmat analyysit nopealla toimitusajalla.

Päätoimialat

Maatilatalouden tutkimukset

Viljavuustutkimukset

Maasta tutkitaan kasveille käyttökelpoisessa muodossa olevien pää- ja hivenravinteiden pitoisuuksia sekä happamuus (pH). Maanäytteitä voidaan ottaa esim. pelloista, kotipuutarhoista, nurmikoilta, nurmikentiltä, ym. alueilta, mistä halutaan tutkia maan ravinnepitoisuuksia ja happamuutta.

Lanta- ja kompostianalyysit

• Rehuanalyysit

Rehuanalyysillä saadaan selville rehun ravinnepitoisuudet, rehuarvot (halutuille eläinryhmille), tarvittaessa myös sokeripitoisuus sekä mikrobiologinen laatu (kokonaisbakteerit, hiivat ja homeet). Kemiallisella rehuanalyysillä voidaan tutkia erilaisia rehuja, kuten ape- ja liemirehuja, rypsiä, perunaa, härkäpapua jne. Myös hometoksiinimääritykset tai vitamiinimääritykset rehuista kuuluvat valikoimaan.

Kotoiset rehut, heinä, säilörehu ja säilöheinä soveltuvat hyvin tutkittavaksi NIR-analytiikalla.

Hevosten rehuille on oma rehuanalyysivalikoima. Rehuanalyysiä (NIR) voidaan täydentää kivennäismäärityksillä sekä mikrobiologisilla määrityksillä. Rehuarvolaskenta tehdään hevosille, samoin tulkinta mikrobiologisesta laadusta.

Kasvianalyysit

Neulasanalyysi (ravinnepitoisuudet / metsämaan lannoitustarve)

Muut kasvustonäytteet (ravinnepitoisuudet / tuotannon ohjaus ja lopputuotteen laatu)

Näytteen n:o Lohkon tunnus / tunnukset Lohkon nimi Näytteen-
ottopäivä
Karttapiste Maalaji Multavuus